အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္က မကၠဆီကုိနယ္စပ္ရွိ ေရႊ ့ေျပာင္းအေျခခ်သူမ်ားအေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ျဖည့္စြက္ရန္ပံုေငြ ထပ္မံအတည္ျပဳေပး

အေမရိကန္-မကၠဆီကုိ ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္စပ္တံတုိင္းအားေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ) North America

ဝါရွင္တန္ ၊ ဇြန္ ၂၆ ရက္(ဆင္ဟြာ)

အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ေအာက္လႊတ္ေတာ္က အေမရိကန္-မကၠဆီကုိ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေရႊ ့ေျပာင္းအေျခခ်သူမ်ား ဝင္ေရာက္လာမႈကုိ ဆက္လက္ကုိင္တြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ အေရးေပၚရန္ပံုေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄.၅ ဘီလီယံကုိ ဇြန္ ၂၅ ရက္က အတည္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ၏ ဆန္ ့က်င္ကန္ ့ကြက္မႈၾကံဳေတြ ့ခဲ့ရၿပီးေနာက္ မကၠဆီကုိႏုိင္ငံႏွင့္ထိစပ္ေနေသာ အေမရိကန္ေတာင္ပုိင္းနယ္စပ္ေဒသ လံုျခံဳေရး ႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီေပးေရးအတြက္ ျဖည့္စြက္ရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ့ေရးဥပေဒၾကမ္းကုိ ေထာက္ခံမဲ ၂၃ဝ မဲ ႏွင့္ ကန္ ့ကြက္မဲ ၁၉၅ မဲျဖင့္ အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုအခါ ယင္းဥပေဒၾကမ္းကုိ  အထက္လႊတ္ေတာ္၌ ကန္ ့ကြက္မႈတစ္ခုျဖင့္ ၾကံဳေတြ ့ရလင့္ကစား သမၼတဗီတုိအာဏာသံုး၍ အတည္ျပဳဖြယ္ရွိေနသည္။(Xinhua)