မကၠဆီကို ႏုိင္ငံ ေျမာက္ပိုင္း တြင္ ေတာင္က်ေခ်ာင္းေရ ျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ ခရီးသြား ဧည့္သည္ ၈ ဦးေသဆံုး

ေတာင္က်ေခ်ာင္းေရ ျမင့္တက္မႈ တစ္ခု အား ျမင္ေတြ႕ရစဥ္(ဆင္ဟြာ) North America

မကၠဆီကိုစီးတီး ၊ ဇူလိုင္ ၅ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

မကၠဆီကို ႏုိင္ငံ သတင္းမီဒီယာ မ်ား ၏ ဇူလိုင္ ၄ ရက္ ေရးသား ေဖာ္ျပခ်က္ အရ  လတ္တေလာရက္ပိုင္း အတြင္း ႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္း Coahuila ျပည္နယ္ ၌ ျဖစ္ပြား ခဲ့သည့္ ေတာင္က်ေခ်ာင္းေရ ျမင့္တက္မႈ ေၾကာင့္ ခရီးသြားဧည့္သည္ ၈ ဦး ေသဆံုး ခဲ့ရေၾကာင္း သိရွိရသည္။

သတင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ား အရ Coahuila ျပည္နယ္ ရွိ စမ္းေခ်ာင္း တစ္ခု တြင္ ဇူလိုင္လ ၂ ရက္ ၌ ေတာင္က်ေခ်ာင္းေရ ျမင့္တက္မႈ ျဖစ္ပြား ခဲ့ရာ ခရီးသြား ဧည့္သည္ ၈ ဦး က ေရစီးႏွင့္ ေမ်ာပါသြား ခဲ့ေၾကာင္း ၊ ေဒသတြင္း အစိုးရ က ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရး အဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္း ၿပီး ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ခရီးသြား ဧည့္သည္ ၈ ဦး ႐ုပ္အေလာင္းကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း ၊ ေသဆံုးသူမ်ား အနက္ ၂ ဦး မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး ၆ ဦး မွာ အမ်ိဳးသား ျဖစ္ၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေဒသတြင္း ျပည္သူ႕လံုျခံဳေရး ဌာန က စမ္းေခ်ာင္းအထက္ရွိ မိုးေရ သိုေလွာင္ေသာ ဆည္ က ေရျပည့္ေရလွ်ံ မႈ ျဖစ္ပြား ျခင္းေၾကာင့္ စမ္းေခ်ာင္း အတြင္းသို႕ ေရမ်ား အရွိန္ျပင္းစြာ ဝင္ေရာက္ ခဲ့ရာ ေတာင္က်ေခ်ာင္းေရ ႐ုတ္တရက္ ျမင့္တက္မႈ ျဖစ္ပြား ခဲ့ေၾကာင္း ၊ အခ်င္းျဖစ္ပြားစဥ္ ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ား က စမ္းေခ်ာင္းတြင္ ေရကစား ေနၾကေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ ခဲ့သည္။

အခ်င္း ျဖစ္ပြား ခဲ့သည့္ ေနရာ က မကၠဆီကို ႏုိင္ငံ Coahuila ျပည္နယ္ ရွိ ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ား သြားေရာက္ လည္ပတ္ေလ့ ရွိသည့္ ေဒသ တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။(Xinhua)