ပြည်ပငွေလွှဲလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုခြင်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်း ဗဟိုဘဏ်ထုတ်ပြန်

မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၏ ထုတ်ပြန်ချက်အားတွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ--မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်) Local

ရန်ကုန်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၆ ရက် (ဆင်ဟွာ)

မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ပြည်ပနိုင်ငံများအကြား တရားမဝင်ငွေလွှဲလုပ်ငန်းများ လျော့နည်းပြီး တရားဝင်ငွေလွှဲလုပ်ငန်းများ ပေါ်ပေါက်ဖွံ့ဖြိုးလာစေရန် ရည်ရွယ်၍ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်သည် နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၂၊ ပုဒ်မခွဲ (က)နှင့် ပုဒ်မ ၄၉၊ ပုဒ်မခွဲ (က) တို့အရ ပြည်ပငွေလွှဲလုပ်ငန်းဆောင်ရွက် ခွင့်ပြုခြင်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းကို နိုဝင်ဘာလ ၁၅ ရက် တွင်  မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂၁/ ၂၀၁၉ ဖြင့် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ 

၎င်းထုတ်ပြန်ချက်တွင်အခန်းပေါင်း ၁၀ခန်းပါရှိပြီး အခန်း (၁)  အမည်၊ သက်ဆိုင်ခြင်း နှင့် အဓိပ္ပါယ်ဖော်ပြချက်၊  အခန်း (၂) လိုင်စ်လျှောက်ထားခြင်း အတွက် သတ်မှတ်ချက်များ၊ အခန်း (၃) လုပ်ငန်းအာမခံငွေ (Security Deposit) နှင့် လုပ်ငန်းတွင်းလှည့်လည်သုံးစွဲငွေ (Revolving Fund) ထားရှိခြင်း၊ အခန်း (၄) ပြည်ပငွေလွှဲလုပ်ငန်း လိုင်စင်ရရှိသူများလိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းချက်များ၊ အခန်း (၅) လွှဲပြောင်းနိုင်သည့် ပမာဏကန့်သတ်ခြင်း၊ အခန်း (၆) ငွေကြေးခဝါချမှု နှင့် အကြမ်းဖက်မှု ကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ရေး နှင့် စပ်လျဉ်း၍ လိုက်နာ ရမည့် ကိစ္စရပ်များ ၊ အခန်း (၇) လိုင်စင်ကြေးနှုန်းထားများ၊ လိုင်စင်သက်တမ်း၊ လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးခြင်း၊ လိုင်စင်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်း သို့မဟုတ် ဆိုင်းငံ့ထားခြင်း၊ အခန်း (၈) ပျက်ကွက်မှုများအတွက်ဒဏ်ရိုက်ခြင်း၊ အခန်း (၉) ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူအား အကာအကွယ်ပေးခြင်း၊ အခန်း (၁၀) ဗဟိုဘဏ်က ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်း နှင့် အရေးယူခြင်းတဟူ၍အသီးသီးပါဝင်ကြောင်းဖော်ပြထားသည်။စည်းမျဉ်းအပြည့်အစုံကို မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် website (www.cbm.gov.mm) တွင်လည်း ဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်ကြောင်း သိရသည်။  (Xinhua)