မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိထားသည့် လုပ်ငန်းများတွင် နိုင်ငံခြားသားကျွမ်းကျင်သူခန့်လိုပါက အထောက်အထားပြည့်စုံမှ ခွင့်ပြုမည်ဟုဆို

မြန်မာနိုင်ငံရှိ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတစ်ခုအားတွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ) Local

ရန်ကုန်၊ စက်တင်ဘာ ၉ ရက် (ဆင်ဟွာ) 

မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ များ၏ ခွင့်ပြုမိန့် သို့မဟုတ် အတည်ပြုမိန့် ရရှိထား သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများတွင်  စီမံခန့်ခွဲမှု၊ နည်းပညာ၊ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူ နှင့် အကြံပေးများအဖြစ် နိုင်ငံခြားသား ကျွမ်းကျင်သူ များအား ခန့်ထားလိုပါက အထောက်အထားပြည့်ပြည့်စုံစုံတင်ပြမှ ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်က ဆိုသည်။ 

မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက “တစ်ချို့ ကုမ္ပဏီတွေ က နိုင်ငံခြားသားကျွမ်းကျင်သူခန့်မယ်ဆိုရင် အဲဒီ ကျွမ်းကျင်သူရဲ့ ဘွဲ့လက်မှတ် အထောက်အထား သို့မဟုတ် ကျွမ်းကျင်မှု အထောက်အထားကို ပြရမှာပါ။တစ်ချို့က အဲလိုအထောက်အထား ပြည့်ပြည့်စုံစုံ မပြကြဘူး။  အထောက်အထား ပြည့်ပြည့်စုံစုံတင်ပြမှု မရှိရင်နိုင်ငံခြားသားကျွမ်းကျင်သူ ကို ခန့်ထားခွင့်ပြုမှာ မဟုတ်ပါဘူ ” ဟု ဆင်ဟွာသို့ စက်တင်ဘာ ၉ ရက်တွင်ပြောကြားသည်။ 

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများတွင်  စီမံခန့်ခွဲမှု၊ နည်းပညာ၊ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူ နှင့် အကြံပေးများအဖြစ် နိုင်ငံခြားသား ကျွမ်းကျင်သူ များအား   ခန့်ထားရန်အတွက် ပုံစံ(၁၂) ဖြင့် တင်ပြလာပါက မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေ ပုဒ်မ ၅၁ ပုဒ်မခွဲ (က) နှင့်  မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနည်းဥပဒေ ၂၀၆ တို့အရ စိစစ်ခွင့်ပြုပေးလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။

မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနည်းဥပဒေ ၂၀၆ တွင် နိုင်ငံခြားသား ကျွမ်းကျင်သူ ခန့်ထားရာ၌ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူသည် ကျွမ်းကျင်မှု အထောက်အထား သို့မဟုတ် ဘွဲ့လက်မှတ် အထောက် အထားကို ပူးတွဲတင်ပြရန် ပြဋ္ဌာန်းထားသော်လည်း အချို့ကုမ္ပဏီများသည် ကျွမ်းကျင်မှု အထောက်အထား သို့မဟုတ် ဘွဲ့လက်မှတ် အထောက်အထားအစား ကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာ သို့မဟုတ် မိခင် ကုမ္ပဏီ၏ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်ကြောင်း ထောက်ခံချက်တို့အား ပူးတွဲ၍ တင်ပြလျှောက်ထားလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။

မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေ ပုဒ်မ ၅၁ ပုဒ်မခွဲ (က) နှင့် မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုနည်း ဥပဒေ  ၂၀၆ တို့နှင့်အညီ အလုပ်လုပ်ကိုင်မည့် နိုင်ငံခြားသား၏ ဘွဲ့လက်မှတ် မိတ္တူ (ဘာသာပြန်ရန် လိုအပ်ပါက နိုတြီမူရင်း) သို့မဟုတ်  ကျွမ်းကျင်မှု အထောက်အထား သို့မဟုတ်  ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းနှင့် ကိုက်ညီသည့် သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်  တို့ကို ပူးတွဲ တင်ပြလာသည့် လျှောက်လွှာများကိုသာ စိစစ်၍ စီမံခန့်ခွဲမှု၊ နည်းပညာ၊ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူနှင့်  အကြံပေးများ အဖြစ် ခန့်ထားခွင့် ၆ လ ခွင့်ပြုပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်းနှင့် အဆိုပါ အထောက်အထားများ  ပြည့်စုံစွာ တင်ပြနိုင်ခြင်းမရှိသည့် နိုင်ငံခြားသားများအား ခန့်ထားခွင့်ပြုမည် မဟုတ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်က ဆိုသည်။  (Xinhua)