ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံးတောင် ဧဝရတ်တောင်ထိပ်(ချိုမိုလန်းမားတောင်ထိပ်)တွင် မြေတိုင်း ကိရိယာများ တပ်ဆင်

ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံးတောင် ဧဝရတ်တောင်ထိပ်(ချိုမိုလန်းမားတောင်ထိပ်)တွင် မြေတိုင်းကိရိယာများအား တပ်ဆင်နေသည့် တရုတ်နိုင်ငံ မြေတိုင်းပညာရှင်အဖွဲ့အား မေ ၂၇ ရက်တွင် တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ) Environment, Disasters & Accidents

ချိုမိုလန်းမားတောင်၊ မေ ၂၇ ရက်(ဆင်ဟွာ)

တရုတ်နိုင်ငံ၏ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဧဝရတ်တောင်(ချိုမိုလန်းမားတောင်)အမြင့်တိုင်းတာရေး ပညာရှင်အဖွဲ့သည် ယနေ့(မေ ၂၇ ရက်)တွင် တောင်ထိပ်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ရာ ယခုအခါ တောင်အမြင့်ကို တိုင်းတာရန် မြေတိုင်းကိရိယာများတပ်ဆင်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။

ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံးတောင် ဧဝရတ်တောင်ထိပ်(ချိုမိုလန်းမားတောင်ထိပ်)တွင် မြေတိုင်းကိရိယာများအား တပ်ဆင်နေသည့် တရုတ်နိုင်ငံ မြေတိုင်းပညာရှင်အဖွဲ့အား မေ ၂၇ ရက်တွင် တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)

ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံးတောင် ဧဝရတ်တောင်ထိပ်(ချိုမိုလန်းမားတောင်ထိပ်)တွင် မြေတိုင်းကိရိယာများအား တပ်ဆင်နေသည့် တရုတ်နိုင်ငံ မြေတိုင်းပညာရှင်အဖွဲ့အား မေ ၂၇ ရက်တွင် တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)

ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံးတောင် ဧဝရတ်တောင်ထိပ်(ချိုမိုလန်းမားတောင်ထိပ်)တွင် မြေတိုင်းကိရိယာများအား တပ်ဆင်နေသည့် တရုတ်နိုင်ငံ မြေတိုင်းပညာရှင်အဖွဲ့အား မေ ၂၇ ရက်တွင် တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)

ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံးတောင် ဧဝရတ်တောင်ထိပ်(ချိုမိုလန်းမားတောင်ထိပ်)တွင် မြေတိုင်းကိရိယာများအား တပ်ဆင်နေသည့် တရုတ်နိုင်ငံ မြေတိုင်းပညာရှင်အဖွဲ့အား မေ ၂၇ ရက်တွင် တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)

ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံးတောင် ဧဝရတ်တောင်ထိပ်(ချိုမိုလန်းမားတောင်ထိပ်)တွင် မြေတိုင်းကိရိယာများအား တပ်ဆင်နေသည့် တရုတ်နိုင်ငံ မြေတိုင်းပညာရှင်အဖွဲ့အား မေ ၂၇ ရက်တွင် တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)

ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံးတောင် ဧဝရတ်တောင်ထိပ်(ချိုမိုလန်းမားတောင်ထိပ်)တွင် မြေတိုင်းကိရိယာများအား တပ်ဆင်နေသည့် တရုတ်နိုင်ငံ မြေတိုင်းပညာရှင်အဖွဲ့အား မေ ၂၇ ရက်တွင် တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)

ပြီးခဲ့သော ၄၅ နှစ်က ယနေ့လိုအချိန်အခါတွင် တရုတ်နိုင်ငံသည် ဧဝရတ်တောင်ထိပ်(ချိုမိုလန်းမားတောင်ထိပ်)သို့ ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ရောက်ရှိခဲ့ပြီး တောင်အမြင့်ကို တိုင်းတာနိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။(Xinhua)