တရုတ်နိုင်ငံ ဝူဟန့်မြို့ရှိ ယာယီဆေးရုံပြုလုပ်ထားသည့် အားကစားရုံအား လူနာများ မရှိတော့၍ ပိတ်သိမ်း

တရုတ်နိုင်ငံ ဝူဟန့်မြို့၌ ယာယီဆေးရုံပြုလုပ်ထားသည့် အားကစားရုံတွင်လူနာများ ဆင်းသွားပြီးနောက် သန့်ရှင်းရေးဆောင်ရွက်နေစဉ်(ဆင်ဟွာ) Social, Education & Health

ဝူဟန့် ၊ မတ် ၉ ရက်(ဆင်ဟွာ)

တရုတ်နိုင်ငံ ဝူဟန့်မြို့၌ COVID-19 လူနာများအတွက် ယာယီဆေးရုံပြုလုပ်ထားသော ဝူဟန့်အားကစားရုံတွင် လူနာများ ရောဂါပျောက်ကင်း၍ ဆင်းသွားကြပြီးဖြစ်ရာ မတ် ၈ ရက်၌ အဆိုပါ ယာယီဆေးရုံအား ပိတ်သိမ်းလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း နှင့်  ၎င်းယာယီဆေးရုံအတွင်း ကူးစက်ရောဂါပျံ့နှံ့မှု မရှိစေရန် ပြီးပြည့်စုံသော ပိုးသက်အစီအစဉ်များ လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။

တရုတ်နိုင်ငံ ဝူဟန့်မြို့၌ ယာယီဆေးရုံပြုလုပ်ထားသည့် အားကစားရုံတွင်လူနာများ ဆင်းသွားပြီးနောက် သန့်ရှင်းရေးဆောင်ရွက်နေစဉ်(ဆင်ဟွာ)

တရုတ်နိုင်ငံ ဝူဟန့်မြို့၌ ယာယီဆေးရုံပြုလုပ်ထားသည့် အားကစားရုံတွင်လူနာများ ဆင်းသွားပြီးနောက် သန့်ရှင်းရေးဆောင်ရွက်နေစဉ်(ဆင်ဟွာ)

တရုတ်နိုင်ငံ ဝူဟန့်မြို့၌ ယာယီဆေးရုံပြုလုပ်ထားသည့် အားကစားရုံတွင်လူနာများ ဆင်းသွားပြီးနောက် သန့်ရှင်းရေးဆောင်ရွက်နေစဉ်(ဆင်ဟွာ)

တရုတ်နိုင်ငံ ဝူဟန့်မြို့၌ ယာယီဆေးရုံပြုလုပ်ထားသည့် အားကစားရုံတွင်လူနာများ ဆင်းသွားပြီးနောက် သန့်ရှင်းရေးဆောင်ရွက်နေစဉ်(ဆင်ဟွာ)

တရုတ်နိုင်ငံ ဝူဟန့်မြို့၌ ယာယီဆေးရုံပြုလုပ်ထားသည့် အားကစားရုံတွင်လူနာများ ဆင်းသွားပြီးနောက် သန့်ရှင်းရေးဆောင်ရွက်နေစဉ်(ဆင်ဟွာ)

တရုတ်နိုင်ငံ ဝူဟန့်မြို့၌ ယာယီဆေးရုံပြုလုပ်ထားသည့် အားကစားရုံတွင်လူနာများ ဆင်းသွားပြီးနောက် သန့်ရှင်းရေးဆောင်ရွက်နေစဉ်(ဆင်ဟွာ)

တရုတ်နိုင်ငံ ဝူဟန့်မြို့၌ ယာယီဆေးရုံပြုလုပ်ထားသည့် အားကစားရုံတွင်လူနာများ ဆင်းသွားပြီးနောက် သန့်ရှင်းရေးဆောင်ရွက်နေစဉ်(ဆင်ဟွာ)

တရုတ်နိုင်ငံ ဝူဟန့်မြို့၌ ယာယီဆေးရုံပြုလုပ်ထားသည့် အားကစားရုံတွင်လူနာများ ဆင်းသွားပြီးနောက် သန့်ရှင်းရေးဆောင်ရွက်နေစဉ်(ဆင်ဟွာ)

တရုတ်နိုင်ငံ ဝူဟန့်မြို့၌ ယာယီဆေးရုံပြုလုပ်ထားသည့် အားကစားရုံတွင်လူနာများ ဆင်းသွားပြီးနောက် သန့်ရှင်းရေးဆောင်ရွက်နေစဉ်(ဆင်ဟွာ)

တရုတ်နိုင်ငံ ဝူဟန့်မြို့၌ ယာယီဆေးရုံပြုလုပ်ထားသည့် အားကစားရုံတွင်လူနာများ ဆင်းသွားပြီးနောက် သန့်ရှင်းရေးဆောင်ရွက်နေစဉ်(ဆင်ဟွာ)

တရုတ်နိုင်ငံ ဝူဟန့်မြို့၌ ယာယီဆေးရုံပြုလုပ်ထားသည့် အားကစားရုံတွင်လူနာများ ဆင်းသွားပြီးနောက် သန့်ရှင်းရေးဆောင်ရွက်နေစဉ်(ဆင်ဟွာ)

ဝူဟန့်မြို့၌ ကူးစက်လူနာများအား ကုသရန် ယာယီဆေးရုံအဖြစ် အသုံးပြုထားသော မြို့တော်ပြည်သူ့အဆောက်အဦ ၁၁ လုံးကို လူနာများ ဆင်းသွားပြီးနောက်တွင် အသီးသီး ပိတ်သိမ်းလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။(Xinhua)