တရုတ် နိုင်ငံ ဟူပေ ပြည်နယ် ရှိ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ကူညီရေး စက်ရုံ ပြန်လည် လည်ပတ်ခဲ့သည့် အတွက် ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများ ဝင်ငွေ တိုးတက်လာ

တရုတ် နိုင်ငံ ဟူပေ ပြည်နယ် တွင် ကပ်ရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်မှု လုပ်ငန်း ပြုလုပ်သည့် တစ်ချိန်တည်းတွင် စက်ရုံ ပုံမှန်ပြန်လည် လည်ပတ် လုပ်ကိုင်နေသည် ကို မြင်တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ) Social, Education & Health

အိမ်းစစ် ၊ မတ် ၁၄ ရက် (ဆင်ဟွာ)

တရုတ် နိုင်ငံ ဟူပေ ပြည်နယ် အိမ်းစစ်မြို့ ရှိ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ကူညီရေး စက်ရုံ က မတ်လ ၁၃ ရက် တွင် လုပ်ငန်း ပုံမှန် ပြည်လည်လည်ပတ် ခဲ့သည့် အတွက် ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများ ၏ ဝင်ငွေ  တိုးတက် ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။

တရုတ် နိုင်ငံ ဟူပေပြည်နယ် ရွှမ်းအိမ်း စီရင်စု ဆားတောင့်ကိုး မြို့ ဆုံးဖိန် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ကူညီရေး ရွှေ့ပြောင်း တည်နေရာ ရှိ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ကူညီရေး စက်ရုံ သည် လုပ်ငန်း ပြန်လည်လည်ပတ် ခဲ့ပြီး ရွှေ့ပြောင်း လုပ်သားများ က အဝတ်အထည် စက်ရုံ တွင် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ ပြန်လည် လုပ်ကိုင် နိုင်ခဲ့ဲကြသည်။

တရုတ် နိုင်ငံ ဟူပေ ပြည်နယ် တွင် ကပ်ရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်မှု လုပ်ငန်း ပြုလုပ်သည့် တစ်ချိန်တည်းတွင် စက်ရုံ ပုံမှန်ပြန်လည် လည်ပတ် လုပ်ကိုင်နေသည် ကို မြင်တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)

တရုတ် နိုင်ငံ ဟူပေ ပြည်နယ် တွင် ကပ်ရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်မှု လုပ်ငန်း ပြုလုပ်သည့် တစ်ချိန်တည်းတွင် စက်ရုံ ပုံမှန်ပြန်လည် လည်ပတ် လုပ်ကိုင်နေသည် ကို မြင်တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)

တရုတ် နိုင်ငံ ဟူပေ ပြည်နယ် တွင် ကပ်ရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်မှု လုပ်ငန်း ပြုလုပ်သည့် တစ်ချိန်တည်းတွင် စက်ရုံ ပုံမှန်ပြန်လည် လည်ပတ် လုပ်ကိုင်နေသည် ကို မြင်တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)

တရုတ် နိုင်ငံ ဟူပေ ပြည်နယ် တွင် ကပ်ရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်မှု လုပ်ငန်း ပြုလုပ်သည့် တစ်ချိန်တည်းတွင် စက်ရုံ ပုံမှန်ပြန်လည် လည်ပတ် လုပ်ကိုင်နေသည် ကို မြင်တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)

တရုတ် နိုင်ငံ ဟူပေ ပြည်နယ် တွင် ကပ်ရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်မှု လုပ်ငန်း ပြုလုပ်သည့် တစ်ချိန်တည်းတွင် စက်ရုံ ပုံမှန်ပြန်လည် လည်ပတ် လုပ်ကိုင်နေသည် ကို မြင်တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)

လတ်တလောရက်ပိုင်း အတွင်း ဟူပေ ပြည်နယ် ရှိ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ကူညီရေး စက်ရုံ များ က ကပ်ရောဂါ ထိန်းချုပ်ကာကွယ်ရေး လုပ်ငန်းများ အား ဆောင်ရွက်သည့် တစ်ချိန်တည်း တွင် လုပ်ငန်း ပြည်လည် စတင်လည်ပတ်ရန် စနစ်ကျနစွာ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည့် အတွက် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ကူညီရေး ရွှေ့ပြောင်း တည်နေရာ သို့ ရောက်ရှိလာသူများ အား ဝင်ငွေတိုးပွားနိုင်စေခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။  (Xinhua)