ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး ၌ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအား COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံပေး

ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး ၌ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအား COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံပေး နေစဉ်(ဆင်ဟွာ) MYANMAR

ရန်ကုန်, ဇန်နဝါရီ ရက် 27 (ဆင်ဟွာ) ရေးသားသူ / ဟေမာန်

ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး ၌ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအား COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံပေး နေစဉ်(ဆင်ဟွာ)

ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး ၌ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအား COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံပေး နေစဉ်(ဆင်ဟွာ)

ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး ၌ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအား COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံပေး နေစဉ်(ဆင်ဟွာ)

ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး ၌ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအား COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံပေး နေစဉ်(ဆင်ဟွာ)

ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး ၌ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအား COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံပေး နေစဉ်(ဆင်ဟွာ)

ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး ၌ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအား COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံပေး နေစဉ်(ဆင်ဟွာ)

ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး ၌ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအား COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံပေး နေစဉ်(ဆင်ဟွာ)

ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး ၌ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအား COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံပေး နေစဉ်(ဆင်ဟွာ)

မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ အား ယနေ့ ဇန်နဝါရီ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် COVID-27. 19 ကာကွယ်ဆေး များ စတင် ထိုး နှံ ပေး လျက်ရှိ ရာ ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး တွင်လည်း ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ ကို အလားတူ COVID-19 (COVISHIELD)ကာကွယ်ဆေး များ ထိုး နှံ ပေး လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ (ဆင်ဟွာ)