ချုံချင့်တိရစ္ဆာန်ရုံရှိ တစ်နှစ်သား အရွယ် ပန်ဒါ လေးကောင်အတွက် မွေးနေ့ပွဲကျင်းပ