ေဂ်ာ္ဒန္အထူးတပ္ဖြဲ ့ဝင္မ်ားက တန္ျပန္တုိက္ခုိက္ေရးေလ့က်င့္မႈကုိ အမၼန္ၿမိဳ ့ရွိ ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္းတြင္ျပဳလုပ္

ေဂ်ာ္ဒန္ႏုိင္ငံ အထူးတပ္ဖြဲ ့ဝင္မ်ား စစ္ေရးေလ့က်င့္ေနမႈကုိ ေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ) Africa & Middle East

အမၼန္ ၊ ေမ ၁ ရက္(ဆင္ဟြာ)

ေဂ်ာ္ဒန္ႏုိင္ငံ အထူးတပ္ဖြဲ ့ဝင္မ်ား စစ္ေရးေလ့က်င့္ေနမႈကုိ ေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ)

ေဂ်ာ္ဒန္ႏုိင္ငံ အထူးတပ္ဖြဲ ့ဝင္မ်ား စစ္ေရးေလ့က်င့္ေနမႈကုိ ေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ)

ေဂ်ာ္ဒန္ႏုိင္ငံ အထူးတပ္ဖြဲ ့ဝင္မ်ား စစ္ေရးေလ့က်င့္ေနမႈကုိ ေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ)

ေဂ်ာ္ဒန္ႏုိင္ငံ အထူးတပ္ဖြဲ ့ဝင္မ်ားသည္ ဧၿပီလ ၃ဝ ရက္တြင္ အမၼန္ၿမိဳ ့ရွိ  ဘုရင္အဗၺဒူလာ ၂ အထူးစစ္ဆင္ေရးေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း(King Abdullah II Special Operations Training Center) တြင္ တန္ျပန္တုိက္ခုိက္ေရးေလ့က်င့္မႈ ကုိ သရုပ္ျပေလ့က်င့္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။(Xinhua)