ေမာ္ရုိကုိ-စပိန္ ကာကြယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ခုိင္ၿမဲရန္ နည္းလမ္းမ်ား ေဆြးေႏြး

ေမာ္ရုိကုိ ႏုိင္ငံရွိ ကမာၻလွည့္ ခရီးသြားမ်ား လာေရာက္ရာ ေနရာ တစ္ခုအား ေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ) Africa & Middle East

ရာဘတ္ ၊ ဧၿပီ ၁၀ ရက္(ဆင္ဟြာ)

ေမာ္ရုိကုိ ႏုိင္ငံ ႏွင့္ စပိန္ ႏုိင္ငံတုိ ့သည္ ကာကြယ္ေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ ပုိမုိ ခုိင္မာလာေစရန္ ႏွင့္ တုိးတက္ ေျပာင္းလဲလာရန္ နည္းလမ္းမ်ားအား ဧၿပီ ၉ ရက္တြင္ ေမာ္ရုိကုိ ႏုိင္ငံ ၿမဳိ ့ေတာ္ ရာဘတ္၌ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိအစည္းအေ၀း အတြင္း ေမာ္ရုိကုိ အမ်ဳိးသား ကာကြယ္ေရး အဖြဲ ့ကုိယ္စားလွယ္ ၀န္ႀကီး Abdeltif Loudyi ႏွင့္ စပိန္ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီး Angel Olivares Ramirez တုိ ့အၾကား ကာကြယ္ေရး က႑တြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ႏွင့္ ေဒသတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ အလားအလာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား အေပၚ သေဘာတူခဲ့ေၾကာင္း ေမာ္ရုိကုိ အမ်ဳိးသား ကာကြယ္ေရး စီမံခန္ ့ခြဲမႈ ဌာန၏ ထုတ္ျပန္မႈ အရ သိရသည္။

ေမာ္ရုိကုိ - စပိန္ ႏွစ္ႏုိင္ငံသည္ သေဘာၤ တည္ေဆာက္ေရး ၊ ေလေၾကာင္း ႏွင့္ ေရြ ့လ်ား ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ထုတ္လုပ္မႈ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ အျပန္အလွန္ အက်ဳိးရွိေသာ မိတ္ဖက္မ်ား အျဖစ္ တည္ေဆာက္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေမာ္ရုိကုိ - စပိန္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက အၾကမ္းဖက္ ဆန္ ့က်င္ တုိက္ဖ်က္ေရး ႏွင့္ ေရႊ ့ေျပာင္း သြားလာမႈ အက်ပ္အတည္း စီမံခန္ ့ခြဲမႈမ်ားတြင္ ေက်နပ္ေစေသာ ရလဒ္မ်ား ရရွိခဲ့မႈမ်ားလည္း အေလးထား ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

စပိန္ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီး Angel Olivares Ramirez ဦးေဆာင္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ ့သည္ ေမာ္ရုိကုိ ႏုိင္ငံသုိ ့ ႏွစ္ရက္ၾကာ လာေရာက္ လည္ပတ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။(Xinhua)