ေနာက္ဆံုးမဲရလဒ္မ်ားအရ ၅ ႀကိမ္ေျမာက္ အစၥေရးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ေနတန္ယာဟု ျပန္လည္ေရြးေကာက္ခံရ

အစၥေရးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဘင္ဂ်မင္ေနတန္ယာဟု အားေတြ႕ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ) Africa & Middle East

ေဂ်ရုဆလင္၊ ဧၿပီ ၁၂ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

အစၥေရးႏိုင္ငံ ေရြးေကာက္ပြဲ၏ တရားဝင္မဲရလဒ္မ်ားကို ဧၿပီ ၁၁ရက္ညပုိင္းက ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဘင္ဂ်မင္ေနတန္ယာဟု (Benjamin Netanyahu) ၏ပါတီက အဓိက ၿပိဳင္ဘက္ Blue and White ပါတီကို အႏိုင္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ကြန္ျပဴတာစနစ္ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈေၾကာင့္ ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့ရၿပီး မဲအေရအတြက္မ်ားအား ၂ရက္တာ ေရတြက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဗဟုိေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မတီက ေနာက္ဆံုးရလဒ္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း ေကာ္မတီဥကၠ႒ Judge Hanan Melcer က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေနတန္ယာဟု ၏ လက္ယာစြန္း လီကြတ္ (Likud) ပါတီသည္ လႊတ္ေတာ္၌ အမတ္ေနရာ ၃၆ခု ရရွိခဲ့ၿပီး ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးေဆာင္သည့္ Blue and White ပါတီ က အမတ္ေနရာ ၃၅ခု ရရွိခဲ့ေၾကာင္း မဲရလဒ္မ်ားအရ သိရသည္။ (Xinhua)