ဆူဒန္စစ္ေကာင္စီဥကၠ႒ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ ၊ ဆက္ခံသူကုိ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာ

ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္သြားေသာ ဆူဒန္ႏုိင္ငံစစ္ေကာင္စီအႀကီးအကဲ Mohamed Ahmed Ibn Auf အားေတြ ့ရစဥ္(ဓာတ္ပံု-အင္တာနက္) Africa & Middle East

ခါတြမ္ ၊ ဧၿပီ ၁၃ ရက္(ဆင္ဟြာ)

ဆူဒန္ႏုိင္ငံ၏ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးစစ္ေကာင္စီဥကၠ႒ Awad Mohamed Ahmed Ibn Auf သည္ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ေၾကာင္း ဧၿပီ ၁၂ ရက္တြင္ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာခဲ့သည္။

“ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးစစ္ေကာင္စီဥကၠ႒ရာထူးကေန ကြ်န္ေတာ္ႏုတ္ထြက္ေၾကာင္း ေၾကညာပါတယ္” ဟု Ibn Auf ၏ ေၾကညာခ်က္ကုိ ဆူဒန္ႏုိင္ငံပုိင္ရုပ္သံဌာနက ထုတ္လႊင့္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

“ ကြ်န္ေတာ့္ေနရာဆက္ခံဖုိ ့ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး Abdel-Fattah al-Burhan ကုိ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးစစ္ေကာင္စီ ဥကၠ႒အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပါတယ္” ဟု ၄င္းကျဖည့္စြက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆူဒန္ႏုိင္ငံကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး Ibn Auf သည္ ဆူဒန္သမၼတ Omar al-Bashir ထံမွ တုိင္းျပည္အာဏာသိမ္းယူေၾကာင္း ႏွင့္ ၄င္းဦးေဆာင္ေသာ အစုိးရအဖြဲ ့ကုိ ဖြဲ ့စည္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဧၿပီ ၁၁ ရက္တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။

ထုိသုိ ့အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးစစ္ေကာင္စီတြင္ Ibn Auf သည္ ဥကၠ႒အျဖစ္တာဝန္ယူကာ ႏုိင္ငံကုိ ႏွစ္ႏွစ္တာ အုပ္ခ်ဳပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။(Xinhua)