ထရီပိုလီၿမိဳ႕ တိုက္ပဲြမ်ား၌ ေသဆံုးသူဦးေရ ၁၄၇ ဦးအထိရွိ

ထရီပိုလီၿမိဳ႕အတြင္း ကင္းလွည့္ေနၾကေသာလစ္ဗ်ားအစိုးရတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ား ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ) Africa & Middle East

မကၠဆီကိုစီတီး၊ ဧၿပီလ ၁၈ ရက္(ဆင္ဟြာ)

လစ္ဗ်ားႏိုင္ငံတြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ထရီပိုလီ အတြင္းႏွင့္အနီးပတ္ဝန္းက်င္၌ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ ကုလသမဂၢ ေထာက္ခံသည့္လစ္ဗ်ားအစိုးရတပ္ဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံအေရွ႕ပိုင္းအေျခစိုက္တပ္ဖဲြ႕မ်ားအၾကားတိုက္ပဲြမ်ား ေၾကာင့္ ေသဆံုးသူဦးေရမွာ ၁၈၉ ဦးႏွင့္ ဒဏ္ရာရသူ ၈၁၆ ဦးရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကမာၻ႕က်န္းမာေရးအဖဲြ႕ က ဧၿပီလ ၁၇ ရက္ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကမာၻ႕က်န္းမာေရးအဖဲြ႕ကထရီပိုလီၿမိဳ႕တိုက္ပဲြမ်ား၌ ေသဆံုးသူဦးေရမွာ ၁၈၉ ဦးႏွင့္ ဒဏ္ရာရသူ ၈၁၆ ဦးရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႕ျပင္ လူ ၁၈,၀၀၀ ေက်ာ္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးခဲ့ရေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖၚျပခဲ့သည္။

ကမာၻ႕က်န္းမာေရးအဖဲြ႕ႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာအဖဲြ႕မ်ားက ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးခဲ့ရသူမ်ား၏စခန္း မ်ာသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေဆးကုသေရးအဖဲြ႕မ်ားေစလႊတ္ကာ က်န္းမာေရးမေကာင္းသူမ်ားကိုေဆးကုသေပး လ်က္ရွိေၾကာင္းလည္းေၾကညာခ်က္တြင္ေဖၚျပခဲ့သည္။

လစ္ဗ်ား၌ ခါလီဖာ ဟတ္ဖ္တာ(Khalifa Haftar) ေခါင္းေဆာင္ေသာႏိုင္ငံအေရွ႕ပိုင္းႀကီးစိုးသည့္တပ္ဖဲြ႕  မ်ားက ကုလသမဂၢေထာက္ခံသည့္လစ္ဗ်ားအစိုးရတပ္ဖဲြ႕မ်ား အေျခစိုက္ရာ ထရီပိုလီၿမိဳ႕ကိုဧၿပီလဆန္း မွစ၍တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ တိုက္ပဲြမ်ားျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည္။

လစ္ဗ်ားတြင္ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းျဖစ္သူ မူအမ္မာ ကဒတ္ဖီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ က်ဆံုးၿပီးေနာက္ႏိုင္ငံ ၏ ဒီမိုကေရစ ီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးႀကိဳးပမ္းမႈမွာ မလံုၿခဳံမႈမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန မတည္မၿငိမ္ ဖရိုဖရဲျဖစ္မႈမ်ား ျဖင့္ရင္ဆိုင္ေနရသည္။(Xinhua)