အီရန္ထံမွေရနံတင္သြင္းႏိုင္ငံမ်ားအားပိတ္ဆို႔မႈမ်ားမွကင္းလြတ္ခြင့္မေပးဟု အေမရိကန္အစိုးရဆံုးျဖတ္

တူရကီႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး မက္ဗ္လုသ္ ကာဗူဆို ဂလု ကို ေတြ႕ရစဥ္(ဆင္ဟြာ) Africa & Middle East

အန္ကာရာ၊ ဧၿပီ ၂၃ ရက္(ဆင္ဟြာ)

အေမရိကန္ႏိုင္ငံက အီရန္ထံမွေရနံတင္သြင္းမႈျပဳေနေသာႏိုင္ငံမ်ားအေပၚ ပိတ္ဆို႔မႈကင္းလြတ္ခြင့္ေပး ေနျခင္းမ်ားအားအဆံုးသတ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းအေပၚတူရကီႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး မက္ဗ္လုသ္ ကာဗူဆို ဂလု (Mevlut Cavusoglu) ဧၿပီလ ၂၂ ရက္ ကေဝဖန္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ကာဗူဆို ဂလု က ၎၏တြစ္တာစာမ်က္ႏွာ၌ အေမရိကန္အစိုးရ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္က ေဒသအတြင္းၿငိမ္း ခ်မ္းေရး ႏွင ့္တည္ၿငိမ္မႈရရွိေရးတို႔အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္မည္မဟုတ္ဘဲ အီရန္ျပည္သူတို႔ကိုသာ ထိခိုက္ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပးေရးသားခဲ့သည္။

၎ကတူရကီႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ဆက္ဆံေရးမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၎တို႔အေပၚ တစ္ဖက္သတ္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားႏွင့္မမွ်မတ ဆံုးျဖတ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို လက္ခံမည္မဟုတ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဧၿပီလ ၂၂ ရက္နံနက္ပိုင္းတြင္ အေမရိကန္သမၼတအိမ္ျဖဴေတာ္ က ေမလ ၂ ရက္တြင္လက္ရွိပိတ္ဆို႔မႈ မ်ားအတြက္ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ားသက္တမ္းကုန္ဆံုးၿပီးေနာက္ အီရန္ထံမွေရနံတင္သြင္းေသာမည္သည့္ ႏိုင္ငံကိုမဆို ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ားဆက္ေပးရန္သေဘာတူေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား ေၾကညာခဲ့သည္။   (Xinhua)