ေမာ္ရိုကိုနိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းတြင္ တရားမဝင္ေျပာင္းေရႊ႔ေနထိုင္သူ ၂၇ ဦးအားကယ္တင္နိုင္ခဲ႔

ေမာ္႐ိုကိုေရတပ္က တရားမဝင္ ေရႊ႔ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာလက ေမာ္႐ိုကိုေရျပင္တြင္တားျမစ္ဖမ္းဆီးထားစဥ္ (ဆင္ဟြာ) Africa & Middle East

ရာဘတ္ ေမ ၉ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ေမာ္ရိုကိုနုိင္ငံေျမာက္ပိုင္း  Kenitra ၿမိဳ႕ ရွိ ေျမထဲပင္လယ္တြင္ တရားမဝင္ေရႊ႕ေျပာင္း သြားလာသူ ၂၇ ဦးကယ္တင္နိုင္ခဲ႔ေၾကာင္း ေမာ္ရိုကိုတပ္မေတာ္က ေမလ ၈ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ဳိးသမီး ၂ဦး အပါအဝင္ အမ်ဳိးသမီး၉ ဦးအား ကယ္တင္နိုင္ခဲ႔ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ဘက္မွ ေထာက္ျပခဲ႔သည္။  အဆိုပါေရႊ႔ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားကို ေမာ္ရိုကိုနိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းၿမိဳ႕ျဖစ္သည္႔ ကာဆာဘလန္ကာၿမိဳ႕တြင္ လံုၿခံဳစြာကယ္တင္ထားရွိေၾကာင္း အဆိုပါသတင္းအရင္းအျမစ္မွ မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

ေမာ္ရိုကိုနုိင္ငံျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တြင္ တရားမဝင္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ရန္ ေမာ္ရိုကိုနုိင္ငံမွ ထြက္ခြာမည္႔သူ ၈၈,၇၆၁ ေယာက္အားတားဆီးနုိင္ခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။  (Xinhua)