ကမာၻလွည့္ခရီးသြားမ်ား အန္ေကာဝပ္ေက်ာင္းျမက္ခင္းျပင္၌အစာစားျခင္းကို တားျမစ္

အန္ေကာဝပ္ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး၏ ပတ္လည္ျမက္ခင္းျပင္မ်ား၌လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ားက အစားအေသာက္မ်ား စားေသာက္ေနၾကစဥ္(အင္တာနက္) Africa & Middle East

ဖႏြမ္းပင္၊ ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္(ဆင္ဟြာ)

ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ၏ ကမာၻလွည့္ခရီးသြားမ်ားလာေရာက္ရာ အန္ေကာဝပ္ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး၏ ပတ္ လည္ျမက္ခင္းျပင္မ်ား၌လာေရာက္သည့္ကမာၻလွည့္ခရီးသြားမ်ားအေနျဖင့္အစားအစာမ်ားစားေသာက္                   ၾကျခင္း က ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး၏ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာတန္ဖိုးကိုေသးသိမ္ေစၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို 

လည္း ထိခိုက္ေစေသာေၾကာင ့္ထိုအေလ့အထကိုတားျမစ္ေၾကာင္း ေဒသဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ား က ဆင္ဟြာသတင္းဌာနသို႔  ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္တြင္ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

အန္ေကာဝပ္ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး၏ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈဥယ်ာဥ္ကိုကာကြယ္ရန္ ႏွင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္ရန္တာဝန္ရွိေသာ Apsara အမ်ိိဳးသားအာဏာပိုင္အဖဲြ႕၏ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ဟန္းေပါ့ဗ္(Hang  Pov) ကေက်ာင္းေတာ္ႀကီး၏ပတ္လည္ျမက္ခင္းျပင္ေပၚတြင္ေမြ႕ရာမ်ား၊အဝတ္ပုခက္မ်ားခင္းကာကမာၻ 

လွည့္ခရီးသြားမ်ား အစားအစာမ်ားစားေသာက္ရန္ေရာင္းခ်ျခင္းကိုမျပဳလုပ္ရန္လည္း အစားအေသာက္ ေရာင္းသူမ်ားကိုတားျမစ္ထားေၾကာင္း ဆင္ဟြာသို႔ေျပာခဲ့သည္။ 

၎ကထိုသို႔ျပဳမူေဆာင္ရြက္သည့္အေလ့အထမ်ားက ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈဥယ်ာဥ္ႀကီးအတြင္းယဥ္ ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ကိုထိခိုက္ေစသကဲ့သို႔  ဥပေဒစိုးမိုးမႈကိုလည္းပ်က္ျပားေစေၾကာင္းေျပာခဲ့သည္။

ဟန္းေပါ့ဗ္ က အစားအေသာက္ေရာင္းသူမ်ားႏွင့္ကမာၻလွည့္ခရီးသြားမ်ားအား ဤကဲ့သို႔တားျမစ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၄၅ ရက္တာကာလအတြင္းမျပဳလုပ္ၾကရန္အႀကံေပးမႈကိုသာျပဳသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ထို႔ေနာက္ တြင္မူ ခ်ိဳးေဖာက္သူမ်ားအား အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာခဲ့သည္။

အန္ေကာဝပ္ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးက ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ၏ကမာၻလွည့္ခရီးသြားမ်ားအမ်ားဆံုးလာေရာက္  ရာေနရာျဖစ္ၿပီး ဆီယမ္ရိျပည္နယ္၏အေနာက္ေျမာက္ဘက္တြင္တည္ရွိကာ ယူနက္စကိုအဖဲြ႕ကကမာၻ႕ အေမြအႏွစ္တစ္ခုအျဖစ္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ေၾကညာခဲ့သည္။

ထိုေက်ာင္းေတာ္ႀကီးသို႔ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၏ ပထမခုႏွစ္လအတြင္းကမာၻလွည့္ခရီးသြား ၁ ဒသမ ၃၉ သန္း လာေရာက္ခဲ့ၾကရာဝင္ေၾကးအေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၂ ဒသမ ၃ သန္းရရွိခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။(Xinhua)