Connect with us

China

တရုတ်ပြည်မကြီးကို နိုင်ငံခြားတိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ တိုးတက်လာ

တရုတ်နိုင်ငံပြည်မကြီးသို့ နိုင်ငံခြားတိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု (FDI) ကို အမှန်တကယ်ဝင်ရောက်လာမှုသည် ယခုနှစ်ပထမနှစ်ဝက်တွင် တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ၁၇.၄ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်လာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)

…………………………
(English Version)

Foreign direct investment (FDI) into the Chinese mainland, in actual use, expands 17.4% year on year in the first half of the year. xhtxs.cn/x0a