21
Fri, Jul
727 New Articles

ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၂၀ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ၊ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္တြင္ က်င္းပသည္႔  အ႒မအႀကိမ္ေျမာက္  လစဥ္ပံုမွန္ အစည္းအေဝးတြင္ ငါးလုပ္ငန္းက႑၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ သစ္သီးဝလံႏွင့္ ပန္းမာန္က႑၊ ၾကံႏွင့္သၾကားလုပ္ငန္းက႑၊ ပလတ္စတစ္ လုပ္ငန္းက႑တို႔ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ ၊ ဇူလုိင္ ၂၀ ရက္(ဆင္ဟြာ)

ထုိင္းႏုိင္ငံမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ေရႊ ့ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ဥပေဒ အသစ္ေၾကာင့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသုိ ့ျပန္လည္ ေရာက္ရွိ လာၿပီး ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ျပန္လည္ အလုပ္လုပ္ကုိင္လုိသည့္ အလုပ္သမားမ်ား အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်က္မ်ားအား အလုပ္သမား ၊ လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရး ႏွင့္ ျပည္သူ ့အင္အား ၀န္ႀကီးဌာနမွ အသိေပး ေၾကညာထားသည္။

ရန္ကုန္ ၊ ဇူလုိင္ ၁၈ ရက္(ဆင္ဟြာ)

ျပည္သူမ်ားအား အသိပညာေပးႏိုင္မည့္ လူမႈအေျချပဳဗဟိုဌာန (Community Centre)မ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္ မ်ားရွိ (၁၈)ေနရာတြင္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ လ်ာထား ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ရန္ကုန္ ၊ ဇူလုိင္ ၁၆ ရက္(ဆင္ဟြာ)

၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီလ မွ ေမလအတြင္း စုစုေပါင္း ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏမွာ ၄၉၄၃ . ၂၄ သန္း ျဖစ္ၿပီး ကုန္သြယ္မႈ လုိေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ဝဝ၈.၄၂ သန္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း ဗဟုိ စာရင္းအင္း အဖြဲ႕မွ လစဥ္တင္ျပေသာ ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္ အေျခအေန အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၁၅ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ Digital Economy ေအာင္ျမင္စြာ ေပၚထြန္း လာေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ဦးေဆာင္ပံ့ပုိးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒစ္ဂ်စ္တယ္စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈေကာ္မတီနာယက ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၁၄ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္၏ အမွတ္စဥ္ (၁/၂ဝ၁၇) အစည္းအေဝးတြင္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္း ၂၇ ခု ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ ႀကီးဌာန႐ံုး (ရန္ကုန္) မွ သိရသည္။

ရန္ကုန္ ၊ ဇူလုိင္ ၁၃ ရက္(ဆင္ဟြာ)

လာမည့္ (၁၂) လ အခ်ိန္အတြင္း ျမန္မာ့စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ ျပန္လည္ဦးေမာ့လာေစေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရထံသုိ ့အၾကံဳျပဳခ်က္မ်ားအား ၾသဂုတ္လ ပထမပတ္အတြင္း တင္ျပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI)မွ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ ၊ ဇူလုိင္ ၁၂ ရက္(ဆင္ဟြာ)

ပထမအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဂီတပြဲေတာ္ကို မူလက ၿမိဳ႕ ၁၀ ၿမဳိ ့တြင္ က်င္းပရန္ လ်ာထားခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ ကရင္ ျပည္နယ္၊ ဘားအံၿမိဳ႕၌ သီဆိုမည့္သူ မ်ားျပားလာသည့္ အတြက္ မူလ (၁၀) ၿမိဳ႕အျပင္ ဘားအံၿမိဳ႕ တြင္လည္း တိုးခ်ဲ႕က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလိုင္ ၁၀ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ခြဲ ၁၃ ခု အား အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားနည္းတူ ယာယီ ကန္႔သတ္ ခ်က္မ်ား ထားရွိခဲ့ၿပီး ထိုကန္ ့သတ္ခ်က္မ်ားကို တစ္ဆင့္ခ်င္းေျဖေလ်ာ့ေပးခဲ့ရာ ေျဖေလ်ာ့မႈ သုံးႀကိမ္ ရွိခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ေျဖေလ်ာ့ရာတြင္ လက္လီဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ျပဳေပးရန္ စဥ္းစားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္က ယေန ့ ညေနပိုင္းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ ၊ ဇူလုိင္ ၁၀ ရက္(ဆင္ဟြာ)

ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ က်င့္သုံးေနသည့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ကုိ ဧၿပီလ ၁ ရက္မွ မတ္လ ၃၁ ရက္ အထိ သတ္မွတ္ခ်က္အား ေျပာင္းလဲ ႏုိင္ေရးအတြက္ ညွိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံရုံး ၀န္ႀကီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက ယေန ့ဇူလုိင္ ၁၀ ရက္တြင္ ေျပာသည္။