ဆႏၵျပမႈမ်ားတြင္ ကားတာယာမ်ားစြာ မီးရိႈ႕မႈျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ဂါဇာသုိ႔ တာယာဝင္ေရာက္ျခင္းကို အစၥေရးပိတ္ပင္

အစၥေရး ႏွင့္ ဂါဇာ နယ္စပ္ တြင္ ျဖစ္ပြားေသာ ဆႏၵျပပြဲမ်ား ၌ ကားတာယာမ်ားအား မီးရိႈ႕ထားစဥ္ (ဆင္ဟြာ) Africa & Middle East

ဂါဇာ၊ ဧၿပီ ၈ရက္ (ဆင္ဟြာ)

အစၥေရးႏုိင္ငံသည္ Kerem Shalom ကုန္သြယ္ေရးနယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္စခန္းမွ ဂါဇာကမ္းေျမာင္ေဒသသို႔ ကားတာယာမ်ား ဝင္ေရာက္ျခင္းကို ပိတ္ပင္တားဆီးရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း ပါလက္စတုိင္းတာဝန္ရွိသူတစ္ဦး က ဧၿပီ ၇ရက္တြင္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အစၥေရး ႏွင့္ ဂါဇာ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ဆႏၵျပမႈမ်ား အႀကီးအက်ယ္ျဖစ္ပြားေနစဥ္  နယ္စပ္ျခံစည္းရိုး၌ ပါလက္စတုိင္းဆႏၵျပသူမ်ားက ဧၿပီ၆ရက္တြင္ ကားတာယာ ရာေပါင္းမ်ားစြာကို မီးတင္ရိႈ႕ခဲ့ၿပီးေနာက္တစ္ရက္တြင္ အစၥေရး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။

ပါလက္စတိုင္းဆႏၵျပသူမ်ားသည္ တာယာမ်ားအား မီးရိႈ႕ၿပီး ထြက္ေပၚလာေသာမီးခိုးမ်ားျဖင့္ နယ္စပ္ျခံစည္းရိုးေနာက္ရွိ အစၥေရးလက္ေျဖာင့္တပ္သားမ်ား၏ ျမင္ကြင္းအား ပိတ္ဆို႕ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ယင္းတပ္သားမ်ားေၾကာင့္ ဆႏၵျပသူ မ်ားစြာ ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဂါဇာနယ္စပ္တာဝန္ရွိသူ Raed Fattouh က အစၥေရးအာဏာပိုင္မ်ားသည္ ဧၿပီ၈ရက္မွ စ၍ ေရာ္ဘာတာယာ ၄မ်ဳိးကို နယ္စပ္မွ တစ္ဆင့္ ဂါဇာကုန္သည္မ်ားထံသုိ႔ ဝင္ေရာက္ျခင္းကို တားဆီးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္ဟု ဆင္ဟြာသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Fattouh က အစၥေရး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ယာယီ (သုိ႔) ရာသက္ပန္ ျဖစ္ေၾကာင္းကိုမူ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္းမရွိေၾကာင္း သိရသည္။ဂါဇာ-အစၥေရး နယ္စပ္တြင္ ပါလက္စတုိင္း ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေန႔စဥ္ စုေဝးခဲ့ၾကသျဖင့္ “Great March of Return” အျဖစ္ေခၚဆိုေသာ ယင္းစုေဝးဆႏၵျပပြဲသည္ ပါလက္စတုိင္း-အစၥေရး ပဋိပကၡသမုိင္းတြင္ ဂါဇာ၏ အႀကီးမားဆံုးေသာ ဆႏၵျပပြဲတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။အဆုိပါ စုေဝးဆႏၵျပမႈသည္ အစၥေရးႏုိင္ငံ ၏ ၇၀ႏွစ္ျပည့္ လြတ္လပ္ေရးေန႕ ႏွင့္ ထပ္တူက်ေသာ ပါလက္စတိုင္းတို႔၏ ပ်က္စီးျခင္းေန႕ျဖစ္ေသာ ေမလ ၁၅ရက္တြင္က်ေရာက္မည့္ နက္ခ္ဘာေန႕တြင္ အျပင္းထန္ဆံုးျဖစ္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရေၾကာင္း သိရသည္။ (Xinhua)