Connect with us

Media

tizuiyang အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် : သူတစ်ပါးအတွက် ကြားကဒဏ်ခံရသူ ဥပမာ : မကြာသေးခင်က အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ ရှုံးနိမ့်မှုအတွက် ကြားကဒဏ်ခံရသူမှာ “တိုက်ခိုက်လိုစိတ်မရှိသူများ” အဖြစ် ဖော်ပြခြင်းခံရသည့် အာဖဂန်စစ်သားများ ဖြစ်သည်။ (Xinhua)