Connect with us

Media

Banjiaoshi အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် : လူများ ခလုတ်တိုက်မိစေရန် ရည်ရွယ်ချထားသော ကျောက်တုံး ၊ ခလုတ်တံသင်း ဥပမာ : အမေရိကန်နိုင်ငံသည် တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ဆက်ဆံရေးတွင် ခလုတ်တံသင်း အတားအဆီး တစ်ခုချထားသည်။ (Xinhua)