Connect with us

Economy

China-Europe Railway Express (ချုံချင့်) ၏ တရုတ်-ဥရောပ ကုန်တင်ရထား ခရီးစဉ် ၁၀,၀၀၀ မြောက် အဖြစ် ဂျာမနီနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ (Xinhua)