Connect with us

China

တရုတ်နိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းက ဆန်းစိန့်ကုန်း ရေကြောင်းထိန်းသိမ်းရေးစီမံကိန်း

တရုတ်နိုင်ငံ အတွင်းမွန်ဂိုလီးယား ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ဆန်းစိန့်ကုန်း ရေကြောင်းထိန်းသိမ်းရေးစီမံကိန်းကို ၂၀၂၃ ခုနှစ် ဇွန် ၆ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)

အတွင်းမွန်ဂိုလီးယား၊ ဇွန် ၈ ရက် (ဆင်ဟွာ)

တရုတ်နိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း အတွင်းမွန်ဂိုလီးယား ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသရှိ ဆန်းစိန့်ကုန်း ရေကြောင်းထိန်းသိမ်းရေးစီမံကိန်းသည် ကြီးမားသောရေကာတာစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဆည်မြောင်းစနစ် ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားခြင်းဖြစ်ရာ ရေကြီးရေလျှံထိန်းချုပ်မှု၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှု၊ ရေပေးဝေမှုနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်မှု စသည့်လုပ်ဆောင်ချက်များ ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)

တရုတ်နိုင်ငံ အတွင်းမွန်ဂိုလီးယား ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ဆန်းစိန့်ကုန်း ရေကြောင်းထိန်းသိမ်းရေးစီမံကိန်းကို ၂၀၂၃ ခုနှစ် ဇွန် ၆ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)

တရုတ်နိုင်ငံ အတွင်းမွန်ဂိုလီးယား ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ဆန်းစိန့်ကုန်း ရေကြောင်းထိန်းသိမ်းရေးစီမံကိန်းကို ၂၀၂၃ ခုနှစ် ဇွန် ၆ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)

တရုတ်နိုင်ငံ အတွင်းမွန်ဂိုလီးယား ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ဆန်းစိန့်ကုန်း ရေကြောင်းထိန်းသိမ်းရေးစီမံကိန်းကို ၂၀၂၃ ခုနှစ် ဇွန် ၆ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)

တရုတ်နိုင်ငံ အတွင်းမွန်ဂိုလီးယား ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ဆန်းစိန့်ကုန်း ရေကြောင်းထိန်းသိမ်းရေးစီမံကိန်းကို ၂၀၂၃ ခုနှစ် ဇွန် ၆ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)

တရုတ်နိုင်ငံ အတွင်းမွန်ဂိုလီးယား ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ဆန်းစိန့်ကုန်း ရေကြောင်းထိန်းသိမ်းရေးစီမံကိန်းကို ၂၀၂၃ ခုနှစ် ဇွန် ၆ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)

တရုတ်နိုင်ငံ အတွင်းမွန်ဂိုလီးယား ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ဆန်းစိန့်ကုန်း ရေကြောင်းထိန်းသိမ်းရေးစီမံကိန်းကို ၂၀၂၃ ခုနှစ် ဇွန် ၆ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)

တရုတ်နိုင်ငံ အတွင်းမွန်ဂိုလီးယား ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ဆန်းစိန့်ကုန်း ရေကြောင်းထိန်းသိမ်းရေးစီမံကိန်းကို ၂၀၂၃ ခုနှစ် ဇွန် ၆ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)

တရုတ်နိုင်ငံ အတွင်းမွန်ဂိုလီးယား ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ဆန်းစိန့်ကုန်း ရေကြောင်းထိန်းသိမ်းရေးစီမံကိန်းကို ၂၀၂၃ ခုနှစ် ဇွန် ၆ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)

………………………………
(English Version)
Sanshenggong Water Control Project in N China
Photo 1-9 : This aerial photo taken on June 6, 2023 shows the Sanshenggong Water Control Project, north China’s Inner Mongolia Autonomous Region. Sanshenggong Water Control Project in north China’s Inner Mongolia Autonomous Region is a large scale dam project mainly designed for irrigation purposes, with functions including flood control, power generation, water supply and transportation. (Xinhua/Lian Zhen)