Connect with us

PHOTO

မြန်မာနိုင်ငံ COVID-19 ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေး အထောက်အကူပြုနိုင်ရန် တရုတ်နိုင်ငံမှ ဒုတိယအသုတ် ဆေးပညာရှင်အဖွဲ့အနေဖြင့် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ဆေးပညာရှင်အဖွဲ့ တစ်ဖွဲ့သည် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ နှင့်အတူ ယနေ့ ဧပြီ ၂၄ ရက် ၊ နံနက်ပိုင်းတွင် ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်