24
Sun, Mar
707 New Articles

ရန္ကုန္ ၊ မတ္ ၂၃ ရက္(ဆင္ဟြာ)

သက္ေသခံ ကတ္ျပား တစ္ခုခုျဖင့္ အမ်ားဆုံး SIM Card ႏွစ္ခုသာ ဝယ္ယူေစေရး ဧၿပီ ၁ ရက္မွ စတင္ကာ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရး ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ၊ ဆက္သြယ္ေရး ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္မႈ အရ သိရသည္။

ရန္ကုန္ ၊ မတ္ ၉ ရက္(ဆင္ဟြာ)

ပူျပင္း ေျခာက္ေသြ႕သည့္ ေႏြရာသီသို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီ ျဖစ္သျဖင့္ မိမိေၾကာင့္ အျခားျပည္သူလူထု၏အသက္ အိုးအိမ္ စည္းစိမ္ ထိခိုက္ဆုံး႐ႈံးမႈမရွိေစေရးအတြက္ စက္သုံးဆီလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ၾကသူတိုင္း မီးေဘး အႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး ႏွင့္ မေတာ္တဆမႈမ်ားမျဖစ္ေပၚေစေရး သတ္မွတ္စည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း အထူးဂ႐ုျပဳ လိုက္နာ ေဆာင္႐ြက္ ၾကရန္ လၽွပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ၊ ျမန္မာ့ ေရနံထြက္ ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရး လုပ္ငန္းမွ အသိေပး ႏႈိးေဆာ္ခ်က္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့သည္။

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္လ ၈ ရက္(ဆင္ဟြာ)

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ က်ား - မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး အတြက္ နည္းလမ္းအသစ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးေဖာ္ထုတ္ေပးၾကရန္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယ သမၼတ ဦးဟင္နရီ ဗန္ထီးယူက ယေန ့နံနက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ ၊ မတ္ ၈ ရက္(ဆင္ဟြာ)

ေရရွည္ တည္တံ့ ခိုင္ၿမဲဲသည့္ အမ်ဳိးသား ပင္စင္စနစ္ ျဖစ္ေပၚ လာေစရန္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘတ္ဂ်က္မွ သုံးစြဲ ရမႈကို ေရရွည္ ခံႏိုင္စြမ္း ရွိေစရန္ အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္း ပင္စင္စနစ္အား အျခားေသာ ကမၻာ႔ႏိုင္ငံမ်ား နည္းတူ ရန္ပုံေငြကို အေျခခံ၍ ခံစားခြင့္ျပဳသည့္စနစ္သုိ႔ေျပာင္းလဲရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဦးစိုး၀င္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၄ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ငမိုးရိပ္ေခ်ာင္းကမ္းပါး ေနရာမ်ားအား အမ်ားျပည္သူ အနားယူ အပန္းေျဖႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ားအျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္သို႔ ဘ႑ာေငြလ်ာထား၍ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူႏုိင္ေရး စီစဥ္လွ်က္ရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၄ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ရန္ကုန္တိုုင္းေဒသႀကီးတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ တာဝန္ယူႀကီးၾကပ္ စီမံခန္႔ခဲြလ်က္ရွိသည့္ ပန္းၿခံႏွင့္ အားကစားကြင္းမ်ား အဆင့္ျမႇင္႔တင္ျခင္း ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဘ႑ာေရးႏွစ္ အလိုက္ အရွိန္အဟုန္ျမႇင္႔ကာ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ ၊ မတ္ ၁ ရက္(ဆင္ဟြာ)

ယခုႏွစ္ မတ္လ ၆ ရက္မွ ၁၅ ရက္ အထိ က်င္းပမည့္ တကၠသုိလ္၀င္ စာေမးပြဲ ကာလ အတြင္း ေဆးရုံ တက္ေရာက္၍ ေဆး၀ါး ကုသမႈ ခံယူေနၾကရေသာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား နစ္နာမႈ မရွိေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၌ ေဆး႐ုံစာေျဖဌာန ေလးခု ဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္မႈ အရ သိရသည္။

ရန္ကုန္ ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇ ရက္(ဆင္ဟြာ)

ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ ့ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႏွစ္ လုံးအေနျဖင့္ ကမၻာလွည့္ ခရီးသည္ စုစုေပါင္း ၃ ဒသမ ၅၅ သန္း ဝင္ေရာက္ ခဲ့ၿပီး ယခင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည့္ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္ ဦးေရ ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၃ ဒသမ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္လာေၾကာင္း အမ်ဳိးသား ခရီးသြား လုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ဗဟို ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဒုတိယ သမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ရက္(ဆင္ဟြာ)

ထိုင္းႏိုင္ငံမွ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္လိုသူ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအား ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔ ပူးေပါင္း၍ တတိယအႀကိမ္အျဖစ္ ျပန္လည္လက္ခံေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ေသာ သတင္း အရ သိရသည္။

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး တြင္ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကား ေရေျမာင္းမရွိသည့္ ရပ္ကြက္မ်ား၌ မိလႅာသန္႔စင္စနစ္ထက္ ပို၍ သင့္ေတာ္ ေသာစနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လိုေၾကာင္း တင္ျပလာပါက ခြင့္ျပဳေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အမ်ားျပည္သူသိရွိေစရန္ သတင္းထုတ္ျပန္ ေၾကညာသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ေျပာသည္။