18
Sun, Aug
565 New Articles

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

 

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံတကာ မ်က္မျမင္ လမ္းေလွ်ာက္ တုတ္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္၊ (၂၇) ႀကိမ္ေျမာက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဖလား လမ္းေလွ်ာက္ ၿပိဳင္ပြဲကို ယေန႔နံနက္ ၆နာရီက ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕၌ က်င္းပခဲ့သည္။

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တုိဘာ ၁၁ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္လယ္လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲကို ေအာက္တိုဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ နိုဗိုတယ္ရန္ကုန္မက္စ္ ဟိုတယ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းျပည္ပမွ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ေဆြးေႏြးေဟာေျပာခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၈ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တိုင္းေဒသႀကီး ႏွင္႔ ျပည္နယ္ မ်ားတြင္ သီတင္းကၽြတ္ ႏွင္႔ တန္ေဆာင္တုိင္ပြဲေတာ္ ကာလ၌ မီး႐ႈးမီးပန္း၊ ေျဗာက္အိုး၊ ႐ႈးဒိုင္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ သယ္ေဆာင္ျဖန႔္ျဖဴးျခင္း၊ သိုေလွာင္ျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ပစ္ေဖာက္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ၾကရန္ႏွင့္ လိုက္နာျခင္းမရွိပါက တည္ဆဲဥပေဒအရ ထိေရာက္စြာ အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ ဖြဲ႔မွ အသိေပးႏႈိးေဆာ္ခ်က္အားယေန႔ထုတ္ျပန္ခဲ႔သည္။

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တုိဘာ ၈ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းခရုိင္(၄)ခုရွိ ၿမိဳ႕နယ္ (၁၇)ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဘ႑ာႏွစ္အလိုက္ ေက်းလက္ ေဒသမ်ား ေသာက္သုံးေရ ရရွိေရးကို နည္းလမ္း (၅)သြယ္ျဖင့္ ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း လုပ္ေဆာင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ယေန႔ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ရန္ကုန္၊ေအာက္တိုဘာ ၇ ရက္ (ဆင္ဟြာ) 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းျမွင့္တင္ေရး ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ရပ္ကို ေအာက္တိုဘာ ၆ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Inya Lake Hotel ၌ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ေသာ သတင္းအရ သိရသည္။ 

ေနျပည္ေတာ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၅ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

လူထုဗဟိုျပဳ စီမံကိန္း၏ ဖြံ ့ျဖိဳးေရး အသီးအပြင့္မ်ားကို ေက်းရြာေပါင္း ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္တို ့က ရရွိခံစားေနႏိုင္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ ေအာင္သူက လူထု ဗဟိုျပဳစီမံကိန္း ပဥၥမႏွစ္ ႏွစ္ပတ္လည္ သက္ဆိုင္သူေပါင္းစုံ ပါ၀င္ေသာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ သုံးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲ အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တုိဘာ ၄ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္အေဆာက္အအုံမ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး၍ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ အေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕မွ သိရသည္။

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တုိဘာ ၃ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တုိၿမိဳ႕နယ္ ေျမတိုင္း အမွတ္ (၁) ႏွင့္ အမွတ္ (၂) ၿမိဳ႕နယ္ စီမံကိန္းေျမေနရာမ်ားကို စနစ္တက် အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔က ဖြဲ႔စည္းေပးထားသည့္ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းအသစ္ ျပန္လည္ေရးဆြဲရန္ အတည္ျပဳ တိုင္းတာ သတ္မွတ္ေရးအဖြဲ႔က ကြင္းဆင္းေလ့လာ ၿပီး ၿမိဳ႕ကြက္ျပ ေျမပံုအျဖစ္ ျပန္လည္ ေရးဆြဲရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ေျပာၾကား သည္။

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တုိဘာ ၂ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီတြင္ တာဝန္္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းျပတ္ အလုပ္သမားမ်ား၏ လုပ္ငန္းခ်ိန္အတြင္းတြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္း၊ ေသဆံုးျခင္း၊ နာတာရွည္ ေရာဂါစြဲကပ္ျခင္းႏွင့္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေသာ အင္အားမ်ား ဆံုးရႈံးျခင္းမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္ ေထာက္ပံ့ႏိုင္ရန္ မူဝါဒတစ္ရပ္အား ၁၆-၃-၂၀၁၅ ရက္ေန႔မွ စတင္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ ၊ စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္(ဆင္ဟြာ)

ယခုႏွစ္ ႏိုင္ငံတကာ မ်က္မျမင္လမ္းေလွ်ာက္တုတ္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္ လမ္းေလွ်ာက္ပြဲကို ေအာက္တုိဘာ ၁၅ ရက္တြင္ အစဥ္အလာ မပ်က္ ရန္ကုန္ၿမဳိ ့၌ ျပဳလုပ္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ သတင္း ထုတ္ျပန္မႈ အရ သိရသည္။